Asociaţia Sindrom Down Câmpina s-a înfiinţat în anul 1991 la iniţiativa unui grup de părinţi ai persoanelor cu sindromul Down în scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu sindromul Down, a familiilor acestora şi chiar a persoanelor care au în supraveghere şi îngrijire persoane cu sindromul Down.

Pentru acest fapt, Asociaţia Sindrom Down Câmpina a prevăzut înfiinţarea unor centre de supraveghere şi îngrijire a persoanelor cu sindromul Down.

 Astfel, după o perioadă de activitate în centru de zi, Asociaţia Sindrom Down Câmpina a construit propriul cămin pentru supravegherea şi îngrijirea permanentă a persoanelor adulte cu sindromul Down, grad de handicap grav cu asistent personal, în Municipiul Câmpina.

Experienţa privind activitatea de îngrijire şi supraveghere a fost dobândită de Asociaţia Sindrom Down Câmpina în perioada 1996 – 2012 când a funcţionat în clădirea Asociaţiei Sindrom Down Câmpina, Căminul Sindrom Down în parteneriat public-privat cu Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi şi cu sprijinul în iniţierea acestei activităţi din partea unei organizaţii olandeze şi a Primăriei Municipiului Câmpina.

Actual, Asociaţia Sindrom Down Câmpina a înfiinţat un nou centru, în căminul construit de Asociaţia Sindrom Down Câmpina, cu sprijinul Primăriei Municipiului Câmpina care a pus la dispoziţia Asociaţiei Sindrom Down Câmpina în acest scop terenul necesar de 1800 mp în folosinţă definitivă prin Protocolul încheiat în acest sens încă din anul 1991.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sindrom Down „Ştefan Ionescu” se înfiinţează ca serviciu social de tip rezidenţial fără personalitate juridică în cadrul Asociaţiei Sindrom Down Câmpina, cu o capacitate de 20 locuri, în conformitate cu Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Scopul serviciul social de tip rezidenţial Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sindrom Down „Ştefan Ionescu” din cadrul Asociaţiei Sindrom Down Câmpina este de a asigura, persoanelor adulte cu sindromul Down care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, următoarele servicii sociale: găzduire, alimentaţie, asistenţă pentru sănătate, informare şi asistenţă socială/servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă, deprinderi de viaţă independentă, educaţie/pregătire pentru muncă, asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii, integrare şi participare socială şi civică, protecţie şi drepturi, toate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu sindromul Down, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sindrom Down „Ştefan Ionescu” funcționează în subordinea Asociaţiei Sindrom Down Câmpina care este furnizor de servicii sociale privat acreditat.Asociaţia Sindrom Down Câmpina a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale, în condiţiile legii, conform Deciziei nr.3944/15.05.2019 a Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi deţine Certificatul de Acreditare seria AF nr.005584 din data de 15.05.2019.